Όμιλος Quest - Προσφορά Αλληλεγγύης στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)