Οικονομικά Στοιχεία

Η Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E. ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το Φεβρουάριο του 2011, έπειτα από απόσχιση του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. και εισφορά του σε 100%  θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, η οποία τα προηγούμενα έτη παρουσίαζε αμελητέα δραστηριότητα.