Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαρκής επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν» αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση του Ομίλου Quest και των εταιρειών του, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη, την αγορά, τη χώρα μας.

Έχοντας επίγνωση του ρόλου μας ως κορυφαία εταιρεία του τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, συμβάλλουμε από την ίδρυσή μας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας από όλους, χωρίς διακρίσεις για την ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής.

Επιδιώκουμε διαρκώς την υποδειγματική λειτουργία μας, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης και την απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και επενδύουμε στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. Έχουμε θέσει προτεραιότητά μας τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.