Οι Αρχές και οι Αξίες μας

Η Info Quest Technologies αναπτύσσεται με βάση της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με προσήλωση σε ένα ισχυρό αξιακό σύστημα, που εκφράζει τη φιλοσοφία των ιδρυτών του Ομίλου Quest και αποτελεί τον πυρήνα της κουλτούρας και της φιλοσοφίας του.

Ικανοποίηση του πελάτη

 

Όλες οι ενέργειες της εταιρείας αποσκοπούν στην απόλυτη ικανοποίηση και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες. Συνεχή επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία, η διατήρηση και η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και καλλιέργειας της πίστης του πελάτη.

Ήθος και ακεραιότητα

 

Όλες οι ενέργειες στον Όμιλο Quest, αποπνέουν σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διακρίνονται από εντιμότητα, σταθερότητα και υψηλό κώδικα ηθικής δεοντολογίας.

Ομαδικότητα

 

Η συνέργεια μεταξύ συναδέλφων, ομάδων, τμημάτων και εταιρειών, στοχεύει στη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας και της επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων παραγωγικότητας και ανάπτυξης, προσωπικής και επαγγελματικής.

Γνώση - Συνεχής Βελτίωση - Καινοτομία

 

Συνεχής αναζήτηση και ενεργή υποστήριξη νέων ιδεών. Υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και νεωτερισμών, που οδηγούν στη βελτίωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Οργανισμού. Διαρκής διεύρυνση των γνώσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

 

Υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και του υπεύθυνου επιχειρείν, συνδέοντάς τα με την τεχνολογία και την καινοτομία, ως εργαλεία ανάπτυξης και προόδου.

Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση

 

Τεκμηρίωση των αποφάσεων με ποσοτικά στοιχεία, τοποθέτηση μετρήσιμων στόχων και αξιολόγηση με βάση το αποτέλεσμα.

tap into the future