Η Φιλοσοφία της Ποιότητας

Η Ποιότητα αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα και κουλτούρα της εταιρείας μας, διαποτίζοντας όλες τις δραστηριότητές μας, από τη δημιουργία και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, τις σχέσεις μας με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας έως τον τρόπο λειτουργίας, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση. Υιοθετούμε την προσέγγιση της Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), με στόχο τη διασφάλιση καλών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, σε σταθερή και μόνιμη βάση.

Η Info Quest Technologies, είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής που απέκτησαν το διεθνές πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Σήμερα κατέχει το πιστοποιητικό ISO 9001:2015, το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, καθώς και το Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 για την Πληροφοριακή Ασφάλεια.

 

TUV ISO 9001
TUV ISO 14001
TUV ISO 27001