Διακρίσεις

Στην 40ετή πορεία της η Info Quest Technologies έχει διακριθεί σε πολλαπλά επίπεδα από φορείς της αγοράς, αλλά και από τους συνεργάτες / προμηθευτές της για την απόδοσή της, τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και τις καινοτόμες λύσεις και επιχειρηματικές πρακτικές που εισάγει στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέροντας το διάστημα 2010 – 2021 η εταιρεία έλαβε τις παρακάτω διακρίσεις: