Απρίλιος 2022

Uni Systems και Team Candi υλοποιούν το νέο εσωτερικό δίκτυο (Intranet) της Lamda Development

Κυρίως κείμενο

Αθήνα, 13 Απριλίου 2022 - Ένα σημαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για τη Lamda Development ανέλαβαν η Uni Systems και η Team Candi, εταιρείες του Ομίλου Quest. Πρόκειται για την αναβάθμιση της εσωτερικής πύλης πληροφόρησης (Intranet) που θα καλύψει συνολικά τις ανάγκες της.

Όμιλος Quest, Διψήφια αύξηση των μεγεθών του το 2021 και πρόβλεψη για απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων.

Κυρίως κείμενο

Ο Όμιλος Quest κατά το 2021 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση  πωλήσεις €947,9 εκ., κέρδη EBITDA €75,6 εκ. και κέρδη προ φόρων €136,1 εκ. Αν αφαιρεθούν τα μεγέθη της Cardlink, που πουλήθηκε την 30/9/2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €915,9 εκ., τα κέρδη EBITDA σε €64 εκ. και τα κέρδη προ φόρων σε €51,3 εκ.

Συνοπτικά ο Όμιλος κατά το 2021:

H Info Quest Technologies βραβεύεται από τη Cisco Hellas ως « Distributor of the Year 2021» και «Marketing Partner of the Year 2021»

Κυρίως κείμενο

Ως «Distributor of the Year 2021» και «Marketing Partner of the Year 2021» για την Ελλάδα, βραβεύτηκε  η Info Quest Technologies από τη Cisco Hellas, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την προσήλωσή της στη δημιουργία αξίας για τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.