Ο Όμιλος Quest στηρίζει πολλαπλά τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»