Απρίλιος 2024

Η Team Candi αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης εξοδολογίων για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Κυρίως κείμενο

Η Team Candi, 100% θυγατρική της Info Quest Technologies και κορυφαίος συνεργάτης της Microsoft στον τομέα του "Modern Workplace", υλοποίησε για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία μια καινοτόμο λύση ψηφιοποίησης της διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης των εξοδολογίων για τους εργαζόμενους του οργανισμού.