Δημιουργική συνεργασία των εταιρειών του Ομίλου Quest και του σωματείου «Διάζωμα»