Συνεργασία Info Quest Technologies και Epsilon Net για τη διάθεση της εφαρμογής Epsilon Smart