Σημαντικές διακρίσεις για τις εταιρείες του Ομίλου Quest, Info Quest Technologies και Uni Systems στα Business IT Excellence Awards