Οι εταιρείες του Ομίλου Quest, Info Quest Technologies και iSquare, διακρίνονται στα Business IT Excellence Awards