Δυναμική άνοδος των μεγεθών του Ομίλου Quest το A' τρίμηνο 2021