Δελτίο Τύπου: Στρατηγική Συνεργασία Philips Ελλάς και Info Quest Technologies