Ιούνιος 2016

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest, Info Quest Technologies και iSquare, διακρίνονται στα Business IT Excellence Awards

Κυρίως κείμενο
   Διπλή διάκριση για τον Όμιλο Quest, καθώς οι εταιρείες Info Quest Technologies και iSquare διακρίθηκαν στα βραβεία Business IT Excellence Awards που διοργανώνουν το περιοδικό netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην τιμητική εκδήλωση απονομής των βραβείων απονεμήθηκε στην Info Quest Technologies Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Διανομέας Προστιθέμενης Αξίας», ενώ η iSquare βραβεύτηκε με Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». H πρόταση της Info Quest Technologies που βραβεύτηκε περιέγραφε αναλυτικά την ολοκληρωμένη στρατηγική της εταιρείας που στο κέντρο της έχει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλη την αλυσίδα διάθεσης, από τον κατασκευαστή, έως τον συνεργάτη και τον τελικό πελάτη, ιδιαίτερα σήμερα, που οι προκλήσεις των σύγχρονων Ελληνικών Επιχειρήσεων για ψηφιακό μετασχηματισμό, εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και σύνθεση ετερόκλητων Υποδομών και Λογισμικού, είναι πιο επιτακτικές από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, ένας τεχνολογικός εταίρος όπως η Info Quest Technologies με σημαντικές επενδύσεις σε συνεργασίες, τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ευόδωση της προσπάθειας αυτής. Η iSquare κέρδισε Αργυρό Βραβείο παρουσιάζοντας τη δράση «Ψηφιοποίηση Σχολικών Βιβλίων» που υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Καινοτομία στην Εκπαίδευση». Ομάδα εκπαιδευτικών, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό της iSquare, ψηφιοποίησε ειδικά για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, την εκπαιδευτική ύλη βασικών σχολικών μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη εντός και εκτός του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης. Η δράση έχει πολλαπλά οφέλη για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ αναβαθμίζει ποιοτικά τη διαδικασία της μάθησης, επανακαθορίζοντάς τη με τρόπο βιωματικό. Οι βραβεύσεις των εταιρειών Info Quest Technologies και iSquare αντανακλούν την τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης τόσο των επιχειρηματικών πρακτικών, όσο και των κοινωνικά προσανατολισμένων δράσεων, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στο επιχειρείν και στο ευ ποιείν.