Σεπτέμβριος 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου Quest για το 2020

Κυρίως κείμενο

O Όμιλος Quest δημοσίευσε για 7η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου και των θυγατρικών εταιρειών του, Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS σχετικά με τα κύρια θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και δείκτες ΕSG (Environment – Social - Governance) που παρακολουθεί.