Απρίλιος 2021

M365 και DocuSign η λύση για την ψηφιοποίηση των εγκριτικών διαδικασιών και τη διαχείριση εγγράφων και υπογραφών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια

Κυρίως κείμενο

Συνεχίζοντας το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επέλεξε τις τεχνολογίες M365 της Microsoft και της DocuSign για την αυτοματοποίηση διακίνησης εγγράφων και την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής υπογραφών.