Μάρτιος 2019

Ο Όμιλος Quest Χρυσός Χορηγός στο 9o Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Κυρίως κείμενο

Ο Όμιλος Quest, με τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare συμμετέχει με Χρυσή χορηγία στο 9o Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, συμβάλλοντας ενεργά στην ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία διασύνδεσης της επιχειρηματικής με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το Πολυσυνέδριο, που αποτελεί την μεγαλύτερη ανάλογη εκδήλωση στη χώρα μας, διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής και φέτος έχει τιμώμενο κλάδο την Πληροφορική.