Φεβρουάριος 2015

Info Quest Technologies: Έγκριση Επενδυτικού Πλάνου.

Κυρίως κείμενο
Το επενδυτικό σχέδιο της Info Quest Technologies που αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud εγκρίθηκε προς χρηματοδήτηση στη δράση ICT4Growth του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.