Οκτώβριος 2014

Η Info Quest Technologies αρωγός τεχνολογίας στο έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κυρίως κείμενο
Ενισχύοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τη διάδοση της τεχνολογίας, η Info Quest Technologies και ευρύτερα ο Όμιλος Quest είναι σταθεροί υποστηρικτές του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με διαρκή συνεισφορά σε υποδομές τεχνολογίας για τη δημιουργία των ειδικών υπηρεσιών του Οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η Info Quest Technologies στήριξε έμπρακτα την υλοποίηση υπηρεσιών, όπως: Α) Πρόσφατα του «Οδυσσέα», που αποτελεί το πρώτο κινητό εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας έτσι ένα σημαντικό έργο σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Β) Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενημέρωση και δημιουργικότητα των μαθητών “YouSmile”, με μηχανήματα αναμετάδοσης ήχου και τηλεοπτικού σήματος, τα οποία αξιοποιήθηκαν στο ραδιοτηλεοπτικό στούντιο Γ) Επίσης, στο κινητό πολυϊατρείο παιδιών «Ιπποκράτης» προσφέρθηκε τεχνολογικός εξοπλισμός, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής σε πανελλήνια κλίμακα. Αναδεικνύοντας έμπρακτα μία ουσιώδη διάσταση εταιρικής ευθύνης, η προσφορά της  Info Quest Technologies στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίνει  το στίγμα της τεχνολογίας.