Ιανουάριος 2011

Δελτίο Τύπου: Υπολογιστές Quest Xpand με τους νέους επεξεργαστές Intel Core 2ης γενιάς

Submitted by admin on Δευ, 01/24/2011 - 13:59
Πιστή στον στόχο της να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές προϊόντα στην αιχμή της τεχνολογίας, σε ανταγωνιστικές τιμές, η Info-Quest ανακοίνωσε τη διάθεση μιας νέας ολοκληρωμένης σειράς υπολογιστών Quest Xpand, οι οποίοι ενσωματώνουν την 2η γενιά επεξεργαστών της σειράς Intel Core, που ανακοίνωσε πρόσφατα η Intel. Η νέα αρχιτεκτονική των επεξεργαστών και οι καινούριες τεχνολογίες που ενσωματώνουν, εκτοξεύουν τις επιδόσεις των νέων Quest Xpand σε νέα επίπεδα, τόσο στις multimedia εφαρμογές, όσο και σε περιβάλλον gaming και εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη ενεργειακή διαχείριση, ενώ η ενσωμάτωση HD νέων ισχυρότερων γραφικών Intel στο chip του επεξεργαστή, υπόσχεται μια νέα εντυπωσιακή οπτική εμπειρία. Επιπλέον η Info-Quest έχει «προικίσει» τα νέα συστήματα με προηγμένα υποσυστήματα, όπως ταχύτατους σκληρούς δίσκους SATA2/SATA3, μνήμη DDR3 και μητρικές Η67 Chipset, καθώς και 2 χρόνια πλήρη εγγύηση που περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορικά από και προς το κέντρο επισκευών, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα συστήματα και τεχνολογίες. Διαρκώς εξελισσόμενοι, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Quest Xpand έχουν σχεδιαστεί για όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις, και διατίθενται από το www.you.gr, τα U Shops και άλλα επιλεγμένα καταστήματα τεχνολογίας σε όλη την Ελλάδα.

Δελτίο Τύπου: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Info-Quest A.E.Β.Ε.

Submitted by admin on Τρί, 01/18/2011 - 13:59
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17/1/2011, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν επτά Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 37.309.132 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 48.439.836 μετοχών, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, ήτοι 77,02% ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής: Εγκρίθηκαν η απόσχιση του Κλάδου “Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και η εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «Info Quest Technologies – Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, και το σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς Κλάδου. Εγκρίθηκε η από 3-11-2010 Έκθεση Ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Στυλιανού Μ. Ξενάκη. Εγκρίθηκαν οι μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων σχετικά με την απόσχιση του κλάδου “Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και για τον καθορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης απόσχισης. Εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και η αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας, αντίστοιχα, συνεπεία της ανωτέρω απόσχισης του κλάδου της. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Θεόδωρος Φέσσας, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μάρκος Μπιτσάκος, Φαίδων Ταμβακάκης, Κων/νος Ρήγας, Αννα Γιαννακάκου – Ραζέλου, Απόστολος Παπαδόπουλος. Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο 3016/2002, είναι οι Απόστολος Παπαδόπουλος, Κων/νος Ρήγας, Φαίδων Ταμβακάκης και Αννα Γιαννακάκου-Ραζέλου. Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως: Κωνσταντίνος Ρήγας, Αννα Γιαννακάκου – Ραζέλου και Απόστολος Παπαδόπουλος. Στην ομιλία του στους Μετόχους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Θεόδωρος Φέσσας αναφέρθηκε ότι με την απόσχιση του κλάδου, ο επιχειρηματικός τομέας της εμπορίας προϊόντων πληροφορικής θα είναι διακριτός, αυτοδιοίκητος και ευέλικτος. Επιπλέον ο κ. Φέσσας αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ομίλου για το 2011 και τόνισε τη σημασία της καλής χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της συντηρητικής πολιτικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του που ακολουθείται κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Συνέντευξη: Cloud Computing - Η πρόταση της Info Quest Technologies για τους συνεργάτες της

Submitted by admin on Τετ, 01/05/2011 - 13:59
"Σερβίροντας cloud στο κανάλι", συνέντευξη του Αντώνη Σταματόπουλου, Sector Product Marketing Manager της Info Quest Technologies, στο Channel Partner 12/2010.