Όμιλος Quest - Συνεχίζεται η θετική πορεία του στο A΄ Εξάμηνο 2022