Εξ' αποστάσεως εργασία
Δείτε πώς η Cisco μπορεί να σας βοηθήσει

Σε αυτήν την πρωτόγνωρη εποχή, οι προκλήσεις στον τομέα της εργασίας είναι πολλές και διάφορες.
Όσοι όμως θέλουν να παραμείνει το εργατικό δυναμικό τους ενεργό και παραγωγικό,
έχουν ένα πράγμα στο μυαλό τους: την εξ' αποστάσεως εργασία.