Συνεργασία με την ACRONIS στον τομέα των λύσεων Cloud Backup.