Η Info Quest Technologies πιστοποιείται ως «Best Workplaces 2023» για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον