Δελτίο Τύπου: Η Info Quest Technologies διακρίνεται από την HP ως Top Performer Distributor