Infoquest

 

  Ιστορικοί Σταθμοί

  Η Info Quest Technologies AEBE,  για περισσότερα από 36 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής, έχοντας σε σημαντικό βαθμό συμβάλλει με το μοντέλο λειτουργίας της, τις πρωτοβουλίες και τις καινοτόμες  επιλογές της, στην εξέλιξη και διαμόρφωσή στης.

  Ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον,  η εταιρεία ευελπιστεί να συνεχίσει να διαμορφώνει με επιχειρηματική ηθική και σεβασμό στις ανάγκες του κάθε πελάτη, με πρωτοβουλίες και καινοτόμες δραστηριότητές την αγορά και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία.

  • 2017

   Διάθεση της Cloud Εφαρμογής Εμπορικής Διαχείρισης Q-Zone

   Q-Zone
  • 2016

   Διεύρυνση δραστηριοτήτων στον τομέα του Mobility & ΙοΤ.

   Eναρξη συνεργασίας με τη Xiaomi

  • 2015

   Διεύρυνση δραστηριοτήτων στον τομέα του Cloud και δημιουργία της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας διάθεσης και παραμετροποίησης Cloud υπηρεσιών www.QuestonCloud.com

   QuestonCloud
  • 2014

   Διεύρυνση συνεργασιών στον τομέα της διάθεσης προϊόντων και λύσεων  προστιθέμενης αξίας (Value Added Distribution).

  • 2012

   Ανάπτυξη νέων προϊόντων  ιδιωτικής ετικέτας υπό την επωνυμία Bitmore. Συστηματική διεύρυνση της γκάμας στους τομείς των Android tablets, περιφερειακών Η/Υ, UPS, Αναλωσίμων, κ.α.

   Bitmore
  • 2011

   Aπόσχιση του κλάδου «Διανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Info-Quest AEBE και εισφορά αυτού 
   στην 100% θυγατρική της εταιρεία Info Quest Technologies ΑΕΒΕ. 

   Μετατροπή της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε σε εταιρεία συµµετοχών.

   Info Quest Technologies
  • 2010

   Ίδρυση 100% θυγατρικής iStorm και έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος αποκλειστικά για προϊόντα Apple στο κέντρο της Αθήνα.

   iStorm
  • 2009

   Έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.Ub2b.gr για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

   Ίδρυση θυγατρικής iSquare και εξαγορά της εταιρείας Rainbow AE. 

   H iSquare γίνεται επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. 

   Η Info-Quest διαθέτει μέσω του U τα προϊόντα Apple στην αγορά και γίνεται εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Apple για την Ελλάδα.

   iSquare
  • 2008

   Ολοκλήρωση απόσχισης τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» από την Info-Quest Α.Ε.Β.Ε και εισφοράς αυτού και της εταιρείας Decision στην Uni Systems A.E.E. 

   Uni Systems
  • 2007

   Έναρξη λειτουργίας Ticket Quest, διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και αγοράς εισιτηρίων για ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

   Υποβολή δημόσιας πρότασης της Info-Quest για την εξαγορά μετοχών της Uni Systems και επιτυχή ολοκλήρωσή της.

   Ιδρύεται η Quest Solar ΑΒΕΤΕ, με δραστηριότητα στους τομείς της εμπορίας απαιτούμενου εξοπλισμού για την εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παροχή τεχνικής υποστήριξης και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. 

  • 2006

   Ιδρύεται η QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ και υπογράφεται συμφωνία με την εταιρεία EDF Energies Nouvelles για την από κοινού ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. 

   Απόκτηση ποσοστού 32,976% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Uni Systems. 

   Η Info-Quest, συμπληρώνει 25 χρόνια από την ίδρυσή της. 

   QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
  • 2006

   Έναρξη λειτουργίας του "U", ενός καινοτόμου πολυκαναλικού σχήματος διάθεσης προϊόντων στην ελληνική αγορά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος - www.you.gr - εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών και τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης.

   www.you.gr
  • 2005

   Η Info-Quest διευρύνει την γκάμα των επιχειρηματικών λύσεων και εφαρμογών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών που προσφέρει σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

   Η Info-Quest ανακοινώνει την πώληση της Q-TELECOM στις εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων APAX & TPG.

  • 2004

   Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Β. Ελλάδα 9.000 τ.μ. (Πυλαία Θεσσαλονίκης). 

  • 2003

   Η Info-Quest διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά Πληροφορικής. 

   Έναρξη λειτουργίας ιδίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητής τηλεφωνίας Q-TELECOM, η οποία σε ένα χρόνο λειτουργίας, ξεπερνά τους 420.000 συνδρομητές.
    

  • 2002

   Έναρξη παροχής υπηρεσιών κινητής & σταθερής τηλεφωνίας 
   από την Info-Quest, με την εμπορική ονομασία Q-TELECOM. 

   Q-Telecom
  • 2001

   Άδεια κινητής τηλεφωνίας. Έναρξη ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της αναδιοργάνωσης του ομίλου, με την απορρόφηση της Ergodata απο την Info-Quest, και της Intelletech & Abacus από την Decision. Η Info-Quest εισέρχεται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ.

  • 2000

   Ίδρυση Quest Wireless

   Άδεια Σταθερής Ασύρματης Τηλεφωνίας

   Αναδιοργάνωση του Ομίλου Quest. Αποφάσεις για συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων.

   Νέο κέντρο διανομής 8.000 τ.μ. στην περιοχή Ρέντη.

  • 1999

   Έναρξη του ΟΑΣΗΣ, έργο Info-Quest & Decision, για την υλοποίηση του κεντρικού συστήματος συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του κεντρικού συστήματος συναλλαγών και εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Συμμετοχή σε Ergodata, ACS, Unitel και σε 15 ακόμη εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Unifon στο ΧΑΑ.

  • 1998

   Η Info-Quest στο ΧΑΑ. Ίδρυση της Unifon (συγχώνευση Q-Phone-Palmaphone) και δημιουργία του μεγαλύτερου εμπορικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

  • 1996

   Εξαγορά της Hellas On Line για την ανάπτυξη δικτύου και υπηρεσιών Internet.

   Πιστοποίηση της Info-Quest για τις διαδικασίες παραγωγής, εμπορικών υπηρεσιών και σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων πληροφορικής, κατά ISO 9001.

  • 1995

   Συμμετοχή στην DECISION (Ολοκληρωμένες Λύσεις & Εφαρμογές Πληροφορικής).

   Οι πρώτες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις συνόλου 7.000 τ.μ. στην Καλλιθέα.

  • 1993

   Ίδρυση της Q-PHONE. Έναρξη δραστηριοτήτων στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

  • 1992

   Έναρξη δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος.

  • 1991

   QUEST PC: Πρώτη Οργανωμένη γραμμή παραγωγής Υπολογιστών στην Ελλάδα.

  • 1990

   Διεύρυνση δραστηριοτήτων και ανάδειξη της Info-Quest ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της πληροφορικής.

  • 1984

   Καθιέρωση επιχειρησιακού μοντέλου αντιπροσώπευσης και διανομής προϊόντων πληροφορικής και ανάπτυξη υπηρεσιών σχεδιασμού, εγκατάστασης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

  • 1981

   Ίδρυση Info-Quest.